Kompleks sportowy przy naszej szkole

PSP nr 2 zaprasza do korzystania ze swojej bazy sportowej. A. Mikuła-Teklak K. Skrzypek