Konkurs czytelniczy „Moja książka w czasie pandemii” – recenzja ulubionej książki

Biblioteka szkolna PSP nr. 2 w Mogielnicy w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich ogłasza konkurs czytelniczy dla wszystkich uczniów naszej szkoły „Moja książka w czasie pandemii”- recenzja ulubionej książki. 

Regulamin konkursu

„Moja książka w czasie pandemii”- recenzja ulubionej książki

 1. Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
 2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności wyrażania opinii i refleksji o dziełach literackich.
 3. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane.
 4. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną do biblioteki szkolnej na adres: Ewa.Papis@pspmogielnica.edu.pl (Teams ) do dnia 15.05.2021 r. . W treści wiadomości należy wpisać nazwę konkursu.
 5. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSP w Mogielnicy.
 6. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki.
 7. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 8. Prace należy składać w formie elektronicznej. Powinny zawierać następujące dane:

                         – imię i nazwisko uczestnika konkursu,

                        – klasa,

                         – tytuł i autor recenzowanej książki.

                    Format pracy: format A4, czcionka 12, objętość – do 2 stron

 1. Prace oceni jury konkursu wg kryteriów: kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, wartość merytoryczna recenzji.
 2. Komisja Konkursowa – nauczyciele poloniści i bibliotekarze – wyłoni najlepsze recenzje, które zostaną nagrodzone.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.

Zachęcam do udziału w konkursie!

                                                                                                  Nauczyciel bibliotekarz

Skip to content