“Czytanie – to jedna z bram do wolności.”
– Robert Escarpi

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy otrzymała środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Gminy i Miasta Mogielnica. W ramach dotacji zostaną zakupione do biblioteki szkolnej nowości czytelnicze, książki historyczne z uwzględnieniem historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne

Natalia Skrzypczyńska

Ewa Papis

Skip to content