DZIEŃ KROPKI

W dniu 15.09.2020 pod okiem pań: Agnieszki Mikuły – Teklak oraz Ewy Papis w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, którego głównym celem jest uświadomienie wszystkim jak ważne jest poświęcenie uwagi i czasu na odkrywanie talentów i mocnych stron dziecka. KROPKA to działania umożliwiające wielozmysłowe poznawanie świata, samodzielne dochodzenie do wiedzy, twórcze działanie i wykorzystywanie w pełni swojej inteligencji, zdolności i talentów. Oto nasza KROPKA na różnych przedmiotach i różnorodnych zajęciach.

Na lekcjach języka angielskiego pod kierunkiem nauczycieli anglistów uczniowie przystąpili do obchodów ‘International Dot Day’. Na lekcjach zapoznali się z treścią książki ‘The Dot’ autorstwa Petera H. Reynoldsa. Nauczyli się okolicznościowej piosenki ‘ The Dot Song’ autorstwa Emily Arrow i Petera H. Reynoldsa oraz wykonali tematyczne prace plastyczne. Wszystkie klasy, które przystąpiły do obchodów tego święta otrzymały certyfikaty uczestnictwa podpisane przez autora książki ‘The Dot’- „Kropka” pana P. H. Reynoldsa. Wystawę z prac uczniów można podziwiać na szkolnych oraz klasowych gazetkach.

Na lekcjach matematyki uczniowie realizowali temat: KROPKA w matematyce; grali w gry, w których musieli łączyć kropki, rysować punkty tak, aby powstał kwadrat, grali w kropkowe sudoku.

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie czytali o kropce, szukali jej w tekstach, zwracali uwagę na jej ważną rolę ww właściwym przekazie informacji i czytelnym zapisie. W zaszyfrowanych, „kropkowych” zadaniach utrwalali odmianę przez przypadki. Najwięcej emocji wzbudziło przypomnienie alfabetu Braille’a i jego zapis.

 Dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz Dyrekcji za zaangażowanie i udział w akcji! Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wasz zapał!

Skip to content