Kampania 'Wybieraj bezpieczną żywność’

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grójcu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w webinariach poświęconych tematyce higieny żywności oraz wybierania bezpiecznych produktów.

Webinarium (I termin) odbędzie się 4 listopada 2021 r. w godzinach 11.00-12.00 na platformie TEAMS.

Omówione zostaną między innymi tematy dotyczące substancji dodatkowych w żywności, wymagań higienicznych oraz działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

LINK do spotkania

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F1%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmEyOTI4MjctYTE5Ny00NTk2LTg5NmEtZWQyYzU5ZjhlMjU3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c9c234a9-24fe-42e3-be8c-a88937f69087&directD1=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Webinarium (II termin) odbędzie się dnia 4 listopada 2021r. w godzinach 16.00-17.00.

LINK do spotkania

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F1%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWEyMzcyZTYtYTM1Yy00ZDEeLW13MzUtNmE1YjljMzdjOWI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6da54bcb-aae6-4145-a28c-d21197220a62&directD1=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

INSTRUKCJA

  1. Po wklejeniu linku w pasek przeglądarki zostaną Państwo przekierowani na stronę Microsoft Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie.
  2. Komunikator nie wymaga rejestracji, zakładanie konta lub posiadania aplikacji Teams.
  3. Po uruchomieniu linku wyświetli się komunikat z pytaniem, czy dołączą Państwo poprzez aplikację czy stronę web.
  4. Następnie klikamy w pole 'Dołącz’ i wówczas powinni Państwo zostać przekierowani do samego spotkania.
  5. Prosimy o zaznaczenie ikonki 'Dźwięk z komputera’, następnie prosimy zaznaczyć 'Dołącz teraz’ (opcjonalnie dla osób posiadających aplikację Teams).
  6. Prosimy o wyłączenie dźwięku oraz obrazu podczas trwania webinarium.

Informacje na temat kampanii na stronie internetowej:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

N. Skrzypczyńska

Skip to content