Kompleks sportowy przy naszej szkole

PSP nr 2 zaprasza do korzystania ze swojej bazy sportowej.

A. Mikuła-Teklak

K. Skrzypek

Skip to content