Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej jest pierwszym eventem mającym na celu popularyzację kultury rosyjskiej, i samego w sobie, języka rosyjskiego w powiecie grójeckim. W części szkół powiatu zrezygnowano z nauki rosyjskiego na rzecz niemieckiego czy francuskiego. Uwzględniając jednak specyfikę naszego rejonu, obecności licznych grup producenckich współpracujących z Rosją, bądź z krajami rosyjskojęzycznymi nietrafionym pomysłem wydaje się powolne odchodzenie od nauki owego języka… Język rosyjski stał się mało atrakcyjny dla młodzieży. Moim celem jest stopniowe i systematyczne podejmowanie wszelkich kroków mających na celu popularyzację Rosji w powiecie grójeckim – jej fascynującej kultury,  zdecydowanie pomijając wszelkie aspekty polityczne.

Dekoracja, zakup i pakowanie nagród, zaproszenia, podziękowania… dopinamy!!! Myślę, że jesteśmy gotowi!

11 stycznia o godzinie 9:00 w sali widowiskowej przy MGOK-u w Mogielnicy odbędzie się I Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Mamy 50 uczestników! I edycja i naprawdę znaczące zainteresowanie podjętą inicjatywą. Czekam z niecierpliwością! Poznałam fantastycznych rusycystów – zaangażowanych, z energią! Takich ludzi potrzeba by zmienić oblicze języka rosyjskiego w naszym powiecie! Zatem – działajmy!

Harmonogram Konkursu:

9:00 – 9:30      Uroczyste rozpoczęcie Konkursu.
                         Przedstawienie członków Jury i Uczestników.
                         Przedstawienie zasad oceniania.
                         Zaprezentowanie nagród i Sponsorów.

9:30 – 12:00    Przesłuchania uczestników.
                         (przewidziana przerwa 10:45 – 11:00)

12:00 – 13:30  Podczas obrad Jury przewidziana
                          projekcja filmu rosyjskiego Ёлки 1.
 
13:30 – 14:30  Wręczenie nagród
                          i Koncert Finałowy.

Aleksandra Jakubiak

N. Skrzypczyńska

Skip to content