Program eTwinning Polska

Od kwietnia nasza szkoła będzię brała udział w realizacji projektu eTwinning we współpracy ze szkołą w Hiszpani.

Nasz projekt eTwinning FOOD MAKES FRIENDS jest projektem skierowanym do uczniów klas 4-5. Będzie on realizowany we współpracy z uczniami z Hiszpanii z tej samej grupy wiekowej. Projekt będzie dotyczył jedzenia, popularnych produktów w regionie oraz popularnych potraw. Każda szkoła przygotuje informację o swoich produktach i o swoich daniach, którymi następnie podzieli się z uczniami z innych krajów. Projekt ten będzie realizowany na godzinach języka angielskiego w ramach rozwijania zainteresowań uczniów oraz nawiązywania współpracy z innymi krajami Europejskimi.

Poniżej przedstawiamy garść informacji o programie eTwinnig. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami oraz celami projektów realizowanych przez nauczycieli w całej Europie.

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna zrzeszająca szkoły i przedszkola za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Oferuje bezpieczną przestrzeń do pracy, wygodne i proste w obsłudze narzędzia, za pomocą których nauczyciele i uczniowie mogą komunikować się z partnerami z całej Europy (i nie tylko) i realizować liczne projekty o różnorodnej tematyce.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Z kim można współpracować?

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję oraz Jordanię i Liban.

Przykładowe formy projektów

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.

Cztery najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
  4. Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.

Zalety projektów eTwinning

Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę.

Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji.

Statystyki przedstawiające ilość szkół oraz nauczycieli z Polski biorących udział w programie eTwinning.

Źródła informacji:

Logo | .eTwinning Polska

Czym jest eTwinning | .eTwinning Polska

Narzędzia eTwinning | .eTwinning Polska

Statystyki | .eTwinning Polska

Skip to content