REKRUTACJA 2022/2023 – zobacz jaka jest nasza szkoła:)

Nie każdy musi być matematykiem, biologiem, inżynierem, czy lekarzem, ale każdy – dla dobra swojego i innych – MUSI BYĆ CZŁOWIEKIEM❤❤❤

Naszym uczniom zapewniamy edukację od przedszkola po klasy 8 oraz:

doskonałą bazę dydaktyczną, odnowione sale przedszkolne wraz z dodatkową łazienką, jasne sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory, laptopy, odtwarzacze, DVD, telewizory) oraz bibliotekę, pracownię komputerową, bazę sportową w postaci kompleksu sportowego, salkę do zajęć rewalidacyjnych, bezpieczny plac zabaw,

wysoki poziom nauczania – nauczyciele realizują treści podstawy programowej w rozszerzonym stopniu, stosują nowatorskie metody nauczania, prowadzą rozmaite innowacje przedmiotowe oraz koła zainteresowań, wsparcie nauczyciela wspomagającego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia terapeutyczne wg potrzeb ucznia,

osiąganie sukcesów w konkursach przedmiotowych i zainteresowań (na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym),

zajęcia, wyjazdy i spotkania w ramach Doradztwa Zawodoweg,

możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej,

uczestnictwo w ministerialnych programach i projektach edukacyjno – wychowawczych: m.in „Szklanka mleka” , „Owoce w szkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Sprzątanie świata” i wiele innych,

możliwość włączenia się w działalność charytatywną w ramach szkolnego wolontariatu, np., WOŚP, „Góra grosza”, „Dobro powraca”, Kawiarenki, Kiermasze świąteczne i Loterie na rzecz potrzebujących.-E. Łaski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO P. A.MIKUŁĘ-TEKLAK

N. Skrzypczyńska

Skip to content