Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w naszej szkole

jenga, wooden blocks, game-6380189.jpg

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

E. Łaski

N. Skrzypczyńska

Skip to content