„Ludzie mówią, że życie to jest
to, ale ja wolę sobie poczytać”

                                                                                                                      Cycero

 

Biblioteka szkolna jest ważnym miejscem informacji dla nauczycieli i uczniów. Realizuje

zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela
pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i
doskonaleniu oraz pracy twórczej.

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły.


Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

 

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

 

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

 

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja

Niech tę datę zna już każdy

 

12 maja Obchody Dnia Patrona

szkole kultywowana jest pamięć o wielkim Polaku.

Szczególnie uroczysty charakter miały organizowane coroczne obchody patrona szkoły  w rocznicę jego śmierci. 

Ze względu na panującą pandemię obchody tego  święta przybrały inną formę realizacji. 

 

                        Józef Piłsudski jest jedną z najwybitniejszych i najbardziej wyrazistych postaci w całej historii Polski. 

Jeden z filarów niepodległości, polityk i wojskowy, odbudował kraj i nakreślał kierunki jego rozwoju przez większy czas XX-lecia
międzywojennego. Będąc honorowym mieszkańcem Gąbina, blisko współpracował z jednym z synów tej ziemi –
Sławojem Felicjanem Składkowskim, ostatnim Premierem II RP.                                      

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. Zaledwie 4,5 roku później Polska znowu straciła niepodległość a osobę Marszałka próbowano wymazać z pamięci historycznej Polaków zarówno w czasie niemieckiej okupacji jak i w latach późniejszych w okresie tzw. Polski Ludowej.

 Zachęcam do zapoznania się z poniższym materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=NdcJzNZVo64