Pedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Problemy w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. Pedagoga pomaga znaleźć przyczynę i wspiera w działaniach pomocowych uczniowi, a przez to wspólnie z nauczycielami rozwija umiejętności  na miarę jego predyspozycji i możliwości. Nasz pedagog bardzo czujnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały.

Im później to się stanie, tym trudności są większe i dłużej trwa praca. Pedagog często okazuje wsparcie rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, opiekuńczych, stara się znaleźć konstruktywne rozwiązanie w każdej ważnej sprawie dziecka, ucznia/uczennicy, oraz rodziców.

Psycholog to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niej po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, które często przeszkadzają się uczyć, lub budzą spory z kolegami i koleżankami. W sytuacji kiedy wychowanek ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka konieczność kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów. Psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji u uczniów. Wtedy w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwijać te zdolności, w szkole, a czasem poza szkołą. Psycholog, często współpracuje z rodziną dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to istotna część pracy.

 

Pedagog /Psycholog  ściśle współpracuje z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc. Niekiedy jest tak, że uczniowi niełatwo jest się porozumieć z jakimś nauczycielem. Wtedy razem staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Często posiłkujemy się metodę mediacji.

 Psycholog/ pedagog szkolny  to swoisty bufor między uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.

Odpowiednia chwila na pomoc

Obserwacja dziecka to właściwy sposób, by w odpowiednim czasie zauważyć problemy, trudności pojawiające się w toku jego rozwoju społecznego, emocjonalnego. Warto posiąść wiedzę, z którymi z nich należy zwrócić się o pomoc do psychologa/ pedagoga szkolnego.

Rodzice powinni mieć na uwadze, że też mogą zgłosić się po pomoc do takich specjalistów ze swoimi problemami. Już sama dialog z psychologiem często pozwala dorosłym poukładać myśli i nabrać dystansu do spraw, które wydają się przytłaczać swoją wagą.

Problemy, z jakimi warto zgłosić się do szkolnego psychologa/ pedagoga:

ü Całościowo rozumiane problemy szkolne: kłopoty w nauce, trudności związane z funkcjonowaniem

ü w grupie rówieśniczej, relacjami z kolegami czy nauczycielami,

ü Kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli,

ü Trudności związane z sytuacją rodzinną, dla dziecka czasami traumatyczną, taką jak np.: rozwód, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia itp.


Skip to content