Dzień Edukacji Narodowej

book, book pages, read

13 X 2020r w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji DEN. Uczniowie klas trzecich zaprezentowali program artystyczny. Wierszem, piosenką, tańcem oraz samodzielnie wykonanym upominkiem podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich codzienny trud.

Podczas uroczystego spotkania Pan Dyrektor Paweł Pajewski wręczył nagrody dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Życzenia oraz gratulacje przekazał wszystkim również obecny na uroczystości Pan Burmistrz Sławomir Chmielewski. Upominki dla wszystkich pracowników szkoły oraz poczęstunek został przygotowany przez Radę Rodziców.

Skip to content